LEDENDE INNEN KINOTEKNISKE TJENESTER

Service og vedlikehold er nødvendig for å opprettholde visninger som inneholder kvalitet som oppleves bra for kionoens publikummer.
Vi tar dette på fullt alvor og ser at det er nødvendig med regelmessige service rundt i kino-Norge.
Sammen med produsentene av utstyret mener vi det er nødvendig med årlige servicer.

TRYGGHET

Vi lever for å gjøre en gjennomført og skikkelig jobb. Du får topp kvalitets service gjennom våre tjenester.

FREMTIDSRETTET

Vi holder oss alltid oppdatert på det siste nye innen kino bransjen. Hos oss får du alltid oppdatert kompetanse og kunnskap.

25+
ÅRS ERFARING

INNEN KINOTEKNISKE TJENESTER

VÅRE TJENESTER

Produsentene av kino utstyret sier det er nødvendig med årlige servicer, og vi er helt enig. Her er noe av det som blir gjennomgått ved ett service besøk:
 • Fullstending lydkalibrering av lydanlegget med bruk av 4 mic kalibreringsutstyr.
 • Etterfylling/bytte av kjølevæske
 • Sjekke/bytte av filter
 • Sjekke/bytte av lampe
 • Sjekke vifter
 • Bildeinnjustering
 • Lysmålinger og justering
 • Farge kalibrering
 • Test bilde/lyd i alle formater
 • Batterier som evt må byttes
 • Komplett service rapport

 

For saler som har 3D kommer dette i tilegg:
 • 3D lysmålinger
 • 3D fargemålinger
 • 3D sync
 • Test bilde/lyd i alle 3D formater

KONTAKT OSS

Ta kontakt for gjennomgang og pristilbud.
Vi skaffer utstyret du trenger.
95 28 17 72